Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,186 Thành viên

lệnh find command trong linux

lệnh find command trong linux
Hỏi lúc tháng 10 3, 2014 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi,

find </thư mục> -name <tên file>

vd:

find / -name *.txt

-> tìm ở thư mục root với file nào có file mở rộng là .txt
Đã trả lời tháng 10 6, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...