Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,186 Thành viên

ssh port forwarding

Hỏi lúc tháng 10 3, 2014 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Forward connections to $HOSTNAME:8080 out to $HOST:80

# ssh -g -L 8080:localhost:80 root@$HOST

Forward connections from $HOST:1434 in to imap:143

# ssh -R 1434:imap:143 root@$HOST

Đã trả lời tháng 10 3, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...