Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

453 Câu hỏi

480 Trả lời

28 Bình luận

642 Thành viên

tìm các user không có password trong linux

tìm các user không có password trong linux
Hỏi lúc tháng 10 4, 2014 trong Unbutu bởi admin (31,720 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#Tìm pass trống

awk -F":" '($2 == "!" || $2 == "*" || $2 == "!!" || $2 == "" ) {print $1 ": has no password at all"}' /etc/shadow

#Tìm user có quyền cao nhất
 awk -F":" '($3 == "0") {print $1 ": is a root Account"}' /etc/passwd

Đã trả lời tháng 10 4, 2014 bởi admin (31,720 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...