Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

508 Thành viên

câu lệnh thay đổi địa chỉ mac trong centos

câu lệnh thay đổi địa chỉ mac trong centos
Hỏi lúc tháng 10 4, 2014 trong Centos bởi admin (31,630 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
hi, dưới đây là câu lệnh
 
# ifconfig eth0 down
# ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
Đã trả lời tháng 10 4, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...