Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,191 Thành viên

epel centos 6

link epel của centos 6.x
Hỏi lúc tháng 10 2, 2014 trong Khác bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi bạn

## RHEL/CentOS 6 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
Đã trả lời tháng 10 2, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...