Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

457 Câu hỏi

484 Trả lời

28 Bình luận

900 Thành viên

disable module echo card digium

Hi,

Tôi muốn disable module echo card digium
Hỏi lúc tháng 10 1, 2014 trong Voip bởi admin (32,020 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Chào bạn,

#stop asterisk, dahdi sau đó

echo 0 >  /sys/module/wctdm24xxp/parameters/vpmsupport

vi /etc/modprobe.d/dahdi.conf

options wctdm24xxp vpmsupport=0

#start lại dahdi, asterisk

 

Đã trả lời tháng 10 1, 2014 bởi admin (32,020 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...