Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,191 Thành viên

mysql-proxy lỗi fonts unicode

Hi all,

Mình vừa xây dựng mysql-proxy nhưng khi truy cập thì nó lỗi font unicode

bạn nào có biết khắc phục không?
Hỏi lúc tháng 9 30, 2014 trong Mysql bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

chào bạn,


bạn vào vi /etc/my.cnf
thêm đoạn này sau

[mysqld]

skip-character-set-client-handshake
init-connect='SET NAMES utf8'
default-character-set=utf8


và sau đó restart lại mysql là xong.

Đã trả lời tháng 9 30, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...