Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

942 Thành viên

GHost '192.168.11.113' is not allowed to connect to this MySQL serverConnection closed by foreign host.

hi all,

telnet vào mysql nó báo lỗi này, bạn nào fix giúp mình với

GHost '192.168.11.113' is not allowed to connect to this MySQL serverConnection closed by foreign host.
Hỏi lúc tháng 9 30, 2014 trong Mysql bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
tạo một user có quyền root@% sẽ truy cập được
Đã trả lời tháng 9 30, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...