Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

937 Thành viên

hàm remove dấu chấm trong excel

hàm remove dấu chấm trong excel
Hỏi lúc tháng 9 29, 2014 trong Excel bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

chào bạn,

bạn có thể dùng hàm

=SUBSTITUTE(A1,".","")

A1: cột cần remove.

".": tìm kiếm kí tự có dấu chấm sẽ thay thế bằng "" (không có gì)

chúc bạn thành công!

Đã trả lời tháng 9 29, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...