Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

508 Thành viên

hướng dẫn sử dụng lệnh nano

hướng dẫn sử dụng lệnh nano
Hỏi lúc tháng 9 26, 2014 trong Linux bởi admin (31,630 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

# mở file
nano <tên file>

# đóng file
ctrl+x
--> y lưu
--> no không lưu

sau đó enter để thoát

#hướng dẫn thêm
ctrl+g

Đã trả lời tháng 9 26, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...