Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,191 Thành viên

Determining if ip address is already in use for device eth0.

đặt IP cho cạc mạng reset nó báo thế này

Determining if ip address is already in use for device eth0.
Hỏi lúc tháng 9 23, 2014 trong website bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

thêm arpcheck=no restart là ok

root@server1 [~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
------------------------
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.1.2.3
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.1.2.1
ARPCHECK=no

Đã trả lời tháng 9 23, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...