Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,061 Thành viên

lynx /root/: No such directory

hi all,

trong centos gọi lệnh lynx để thực thi http, thì nó báo lỗi sao

/root/: No such directory

Hỏi lúc tháng 9 20, 2014 trong Khác bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
hi bạn,

do thư mục root chưa có quyền ghi.

bạn vào chmod 777 -R /root là ok
Đã trả lời tháng 9 20, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...