Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

457 Câu hỏi

484 Trả lời

28 Bình luận

900 Thành viên

về thuộc tính display trong css

hi,

về thuộc tính display trong css sử dụng như thế nào?
Hỏi lúc tháng 9 19, 2014 trong CSS bởi admin (32,020 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Thuộc tính display xác định loại hiển thị của thành phần.

display: block;     Thành phần hiển thị như một khối, khi sử dụng giá trị block thành phần sẽ đứng một hàng độc lập so với thành phần trước và sau nó.

display: inline;     Thành phần sẽ hiển thị như một nội tuyến (inline, không ngắt dòng), đây là dạng mặc định.
display: inline-block;

Đã trả lời tháng 9 19, 2014 bởi admin (32,020 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...