Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,061 Thành viên

: Disk warning: mail.binhanviet.com: /home on device

Hi all,

mình gõ lênh df -h thấy có 40% trống

vậy mà zimbra báo đầy là sao

Sep 18 04:00:00 mail zimbramon[24570]: 24570:crit: Disk warning: mail.binhanviet.com: /home on device /dev/mapper/vg_mail-lv_home at 100%

 

có ai fix dc lỗi này không?
Hỏi lúc tháng 9 18, 2014 trong zimbra bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
bạn thử restart lại zimbra
Đã trả lời tháng 9 23, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...