Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

457 Câu hỏi

484 Trả lời

28 Bình luận

900 Thành viên

lệnh của drupal enable theme

lệnh của drupal enable theme như thế nào
Hỏi lúc tháng 9 7, 2014 trong drupal bởi admin (32,020 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

hi bạn,
# hiện thị theme
 /usr/bin/drush/drush status theme

#enable theme mặc định
/usr/bin/drush/drush vset theme_default corporateclean

#xóa cache
/usr/bin/drush/drush cc all

#  liệt kê  theme

/usr/bin/drush/drush pm-list --type=theme

# thông tin theme

/usr/bin/drush/drush pm-info corporateclean

 

 

Đã trả lời tháng 9 7, 2014 bởi admin (32,020 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...