Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

13.6k Thành viên

tính năng Call Packing của asterisk cấu hình như thế nào?
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

Please log in or register to answer this question.

Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...