permission denied .htaccess pcfg_openfile - viyouen | HỎI ĐÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & VIỄN THÔNG
Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

455 Câu hỏi

482 Trả lời

28 Bình luận

731 Thành viên

permission denied .htaccess pcfg_openfile

web site truy cập báo lỗi này trong log, fix sao anh em
Hỏi lúc tháng 8 30, 2014 trong website bởi admin (31,900 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Nếu bạn sài directadmin thì có thể dùng lệnh này:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./set_permissions.sh all

 

Đã trả lời tháng 8 30, 2014 bởi admin (31,900 điểm)
0 đánh giá
do nó thiếu quyền

chmod 775 thư mục chứ code là ok
Đã trả lời tháng 8 30, 2014 bởi admin (31,900 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...