Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,191 Thành viên

permission denied .htaccess pcfg_openfile

web site truy cập báo lỗi này trong log, fix sao anh em
Hỏi lúc tháng 8 29, 2014 trong website bởi admin (32,240 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Nếu bạn sài directadmin thì có thể dùng lệnh này:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./set_permissions.sh all

 

Đã trả lời tháng 8 29, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
do nó thiếu quyền

chmod 775 thư mục chứ code là ok
Đã trả lời tháng 8 29, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...