Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

328 Thành viên

quét virus bằng clamav

lênh nào quét virus bằng clamav trên centos
Hỏi lúc tháng 8 28, 2014 trong website bởi admin (31,630 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#update
/usr/bin/freshclam

#scan
/usr/bin/clamscan -i -r /home >> /var/log/clamav/manual_scan.log

    To check all files on the computer, displaying the name of each file:

    clamscan -r /

    To check all files on the computer, but only display infected files and ring a bell when found:

    clamscan -r --bell -i /

    To check files in the all users home directories:

    clamscan -r /home

    To check files in the USER home directory and move infected files to another folder:

    clamscan -r --move=/home/USER/VIRUS /home/USER

    To check files in the USER home directory and remove infected files (WARNING: Files are gone.):

    clamscan -r --remove /home/USER

    To see more options:

    clamscan --help
Đã trả lời tháng 8 29, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Chọn tháng 9 7, 2014 bởi admin
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...