Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

328 Thành viên

restart lại card mạng sẽ ghi đè file /etc/resolv.conf

Hi all,

Mõi lần reset lại cạc mạng là file /etc/resolv.conf mất hết cấu hình. có cách nào không ghi đè lên file đó không?

mình dùng centos 6
Hỏi lúc tháng 8 27, 2014 trong website bởi admin (31,630 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Chào bạn,

trong file cấu hình card mạng bạn thêm thông số

PEERDNS=no

cho tất cả các card mạng.

hoặc

thêm dns1=8.8.8.8

dns2=8.8.4.4

có thể tham khảo link sau:

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/s1-networkscripts-interfaces.html

Đã trả lời tháng 8 27, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...