Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

942 Thành viên

reset password mysql

hi all,

cao thủ nào giúp mình reset password mysql
Hỏi lúc tháng 8 20, 2014 trong Mysql bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Hi all,
bạn vào mode mysql gõ lệnh này:

mysql>

SET PASSWORD FOR 'admin'@'192.168.1.%' = PASSWORD('binhanviet');
Đã trả lời tháng 8 20, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...