Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

457 Câu hỏi

484 Trả lời

28 Bình luận

871 Thành viên

Sending fake auth rejection for device

hi mọi người

mình xem log trong /var/log/asterisk/full nó xuất hiện thông báo này rất nhiều "Sending fake auth rejection for device" khắc phụ nó thế nào đây.
Hỏi lúc tháng 8 8, 2014 trong Asterisk bởi admin (32,020 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hệ thống bị tấn công rồi đó
Đã trả lời tháng 8 16, 2014 bởi admin (32,020 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...