Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

988 Thành viên

hướng dẫn rebuild gói rpm trên centos

giúp mình hướng dẫn rebuild gói rpm trên centos
Hỏi lúc tháng 8 1, 2014 trong Centos bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

#yum gói yêu cầu
yum install rpm-build redhat-rpm-config gcc make

#Tạo thư mục
mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}

# rebuild gói - Lưu ý đặt tại thư mục góc
rpmbuild --rebuild <package-0.0-0.src.rpm>

# cài đặt
cd /rpmbuild/RPMS
rpm -i <package-0.0-0.x86_64.rpm>

Đã trả lời tháng 8 1, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
nếu để file ở /usr/src/ thì vào thư mục redhat tìm gói rebuid
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...