Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,191 Thành viên

module tính cước cho tổng đài elastix

Hi all,

Bạn nào có module tính cước cho tổng đài elastix không? cho mình xin với.

thanks
Hỏi lúc tháng 8 1, 2014 trong Elastix bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Chào bạn,

có phần mềm ictinvoice bạn thử xem sao.

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: cài module elastix-develop

cd /usr/src/
wget http://repo.elastix.org/elastix/2/extras/SRPMS/elastix-developer-2.0.0-3.src.rpm
yum install rpm-build redhat-rpm-config gcc make
rpmbuild --rebuild elastix-developer-2.0.0-3.src.rpm
cd redhat/RPMS/noarch/
rpm -Uvh elastix-developer-2.0.0-3.noarch.rpm

Bước 2: cài upload module tính cước

http://ftp.jaist.ac.jp/pub//sourceforge/i/ic/ictinvoice/ict-invoice_2.3.0-ammn.tar.gz

đăng nhập vào web chon Developer-> load module

Sau đó save lại

Chúc bạn thành công!

 

Đã trả lời tháng 8 1, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...