Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

454 Câu hỏi

481 Trả lời

28 Bình luận

644 Thành viên

install atop de monitor server

HI all,

bạn nào cài dịch vụ atop hướng dẫn cho mình với

thanks
Hỏi lúc tháng 7 18, 2014 trong Hệ thống website bởi admin (31,810 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

chào bạn,

trước bạn phải cài epel

wget http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

yum install atop -y

Đã trả lời tháng 7 18, 2014 bởi admin (31,810 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...