Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

lệnh megaraid command line

lệnh megaraid command line
Hỏi lúc tháng 12 13, 2017 trong Khác bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
-- Kiểm tra ổ cứng bị online hay không?

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDlist -a0 | grep "Firmware state"
Đã trả lời tháng 12 13, 2017 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...