Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,229 Thành viên

Unable to allocate memory for pool

lâu lâu trang web mình hay bị lỗi này

Unable to allocate memory for pool

giải quyết nó sao đây mấy bạn, 

Hỏi lúc tháng 6 26, 2014 trong Hệ thống website bởi admin (32,240 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

- mở file /etc/php.d/apc.ini

sữa lại  như sau:

apc.gc_ttl 1800
apc.max_file_size 10M
apc.shm_size 256M
apc.ttl 1800

- Nếu site bạn có cache thì nên xóa cache & restart lại apache là ok

Đã trả lời tháng 6 26, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá

hoặc trong file .php bạn thêm dòng

ini_set('apc.cache_by_default',0);

Đã trả lời tháng 6 26, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...