Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,229 Thành viên

telnet gui mail

telnet gui mail test nhu the nao?
Hỏi lúc tháng 6 25, 2014 trong Mail bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

[root@ippbx ~]# telnet localhost smtp
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
220 ippbx.local ESMTP Postfix
ehlo localhost
250-ippbx.local
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from: ntvu@binhanviet.com
250 2.1.0 Ok
rcpt to: sa-test@sendmail.net
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
tin nhan tin nhan
.               // kết thúc bằng dấu chấm
250 2.0.0 Ok: queued as 3BD5AB25ED2
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
 

Đã trả lời tháng 6 25, 2014 bởi thanhvu (2,370 điểm)
Chọn tháng 8 22, 2014 bởi admin
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...