Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

919 Thành viên

Tạo ssh-keygen trong centos để đăng nhập không cần password

Tạo ssh-keygen trong centos để đăng nhập không cần password như thế nào?
Hỏi lúc tháng 6 20, 2014 trong Centos bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

- Đầu tiên bạn gõ lệnh để tạo file id_dsa.pub chứng thực

ssh-keygen -t dsa -b 1024
    -> enter
    -> enter
    -> enter

- Sau khi tạo xong file được lưu trong /root./ssh/id_dsa.pub

-  Bạn copy file id_dsa.pub và đổi tên thành authorized_keys và lưu trong thư mục /root/.ssh/

- Gán quyền cho file

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

chmod 700 ~/.ssh/

 

Đã trả lời tháng 6 20, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...