Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,229 Thành viên

mình muốn import file sql nhưng sử dụng UTF-8 vào mysql

mình muốn import file sql nhưng sử dụng UTF-8 vào mysql. mysql có hỗ trợ không? vì DB mình là UTF8 import vào lỗi font ko đọc được hixxsmiley

Hỏi lúc tháng 6 20, 2014 trong Mysql bởi admin (32,240 điểm)

4 Câu trả lời

0 đánh giá

thêm cú pháp --default-character-set=utf8  là ok

ví dụ: mysql -u root--default-character-set=utf8  -p

Đã trả lời tháng 6 20, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
SET NAMES utf8
Đã trả lời tháng 10 15, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
query("SET NAMES utf8");
Đã trả lời tháng 10 15, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
chuyển lại

query("set names latin1");
Đã trả lời tháng 7 14, 2017 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...