Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

455 Câu hỏi

482 Trả lời

28 Bình luận

835 Thành viên

cài webmin trong linux

cài webmin trong linux như thế nào?
Hỏi lúc tháng 6 24, 2014 trong Hệ thống email bởi admin (31,900 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

cài bằng cách yum

#Tạo file repo
vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo
[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

#download key webmin
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
rpm --import jcameron-key.asc

#cài đặt webmin
yum install webmin

Đã trả lời tháng 6 24, 2014 bởi admin (31,900 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...