Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

tắt cập tự động của elastix?

tắt cập tự động của elastix?
Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Elastix bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

- trước tiên bạn phải tắt crontab chạy tự động

crontab -u asterisk -e

thêm dấu # 

#32 * * * * /var/lib/asterisk/bin/freepbx-cron-scheduler.php

- Nếu bạn kỹ hơn thì vào trong /etc/hosts

thêm dòng

127.0.0.1 elastix.org

127.0.0.1 freepbx.org

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi thanhvu (2,370 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...