Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

muốn xem bao nhiêu kết nối qua port 80 cùng 1 lúc?

muốn xem bao nhiêu kết nối qua port 80 cùng 1 lúc?
Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Hệ thống website bởi thanhvu (2,370 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

netstat -n | grep :80 |wc -l

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá

để xem lượng ip nào nhiều nhất nè

netstat -plan | grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
oh yeah!oh yeah!
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...